شینه مسی

فروش شینه مسی
فروش شینه مسی
جولای 30, 2020
کاتد مسی
کاتد مسی
جولای 30, 2020
نمایش همه

شینه مسی

شینه مسی

شینه مسی

شینه مسی

شینه یا باس‌بار (Busbar) فلز به شکل مکعب مستطیل طویل که اغلب از جنس مس یا آلومینیوم میباشد اطلاق میشود که وظیفه آن انتقال انرژی میباشد. شکلهای مختلف شینه برای انتقال انرژیهای مختلف استفاده میشود.

شینه ها در تابلوهای برق و یا به عنوان هادی نزولی جهت انتقال جریان به نقاط یا قطعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و دربرخی پروژه ها از شینه مسی به عنوان رسانا و با نام تسمه مسی در سیستم زمین استفاده می شود. در برخی موارد شینه مسی برای کاهش سرعت انواع خوردگی از روکش های مختلف استفاده می شود.

تمام ژنراتور‌ها، ترانسفورماتور‌ها، سیم‌ها و کابل‌های یک نیروگاه یا تبدیل گاه که ولتاژ برابری دارند توسط شینه در هر فاز بهم متصل می‌شوند. در شینه تمام انرژی ژنراتورها، ترانسفورماتورها یا هر دو بهم می‌پیوندند و از آنجا بطور مستقیم با همان ولتاژ یا به کمک ترانسفورماتور افزاینده یا کاهنده با ولتاژ دیگر به مصرف‌کننده‌ها یا شینه‌های دیگر هدایت می‌گردند. ازاین‌ رو می‌توان گفت که شینه وسیله جمع و پخش انرژی در آن واحد است.

شینه‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: شینه مسی ساده و شینه مسی چندتایی میتوان تقسیم کرد. همچنین از نظر ظاهری نیز شینه ها به چند دسته سیم هوایی، لوله ای و شمش با مقطع مستطیلی تقسیم میشوند. جنس شین هوایی معمولاً از جنس آلومینیوم مقاوم شده با فولاد است (ACSR) که از انعطاف خوبی برخوردار است. در حالیکه شین با مقطع مستطیلی عموماً از جنس مس است و بیشتر در تأسیسات داخلی بکار می‌رود زیرا انشعاب گرفتن از شمش تخت نسبت به لوله‌ای آسانتر است.