بنتونیت

مواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده مقاومت زمین
جولای 30, 2020
میله ارت مسی
میله ارت مسی
جولای 30, 2020
نمایش همه

بنتونیت

بنتونیت

بنتونیت

بنتونیت

مواد کاهنده مقاومت زمین

بنتونیت و مواد کاهنده مقاومت زمین در مناطقی که جنس خاک و زمین آن مناسب نبوده، و سنگی، آهکی، شنی، خشک و … باشد و مقاومت الکتریکی زمین بسیار بالا می باشد برای کاهش مقاومت زمین بکار میروند. در این مناظق با روش‌های عادی و معمولی نمی توان سیستم ارت مناسب را مهیا نمود و به بنتونیت مقاومت الکتریکی مطلوب دسترسی پیدا کرد. لذا در شرایط فوق از موادی استفاده می کنند که بنتونیت با خصوصیات مختلف کمک به ارتقای سیستم زمین می نماید. اینگونه مواد با داشتن ترکیباتی خاص این توانایی را دارا می باشند که با روش‌های شیمیایی و فیزیکی شرایط سخت اقلیمی را بهبود ببخشند و به دستیابی بنتونیت مقاومت الکتریکی مطلوب مورد نیاز سیستم ارتینگ کمک نمایند. بنتونیت مواد کاهنده ی مقاومت الکتریکی زمین از نوع مواد با هدایت الکتریکی بالا هستند،