چاه ارت بازار

جولای 30, 2020
چاه ارت

چاه ارت

چاه ارت چاه ارت و کلمه ارت (Earth) در علم مهندسی یعنی اتصال بدنه دستگاه الکتریکی به زمین می باشد، به عبارت دیگر به منظور حفاظت […]