کلمپ انگشتی مسی ارزان

جولای 30, 2020
کلمپ انگشتی مسی

کلمپ انگشتی مسی

کلمپ انگشتی مسی در سیستم ارتینگ و در موارد سیستم ارتینگ از کلمپ های متنوعی به میله ارت و کانکتور سیم مسی و کلمپ یو یا […]